a

Okey Oynayan Polise Disiplin Cezası

Okey Oynayan Polise Disiplin Cezası

Soru:
Polis memuru olarak görev yapmaktayım. Görevimizi ifa ettikten sonra 2’şer saat istirahate ayrılmaktayız. İstirahat halinde dinlenme salonunda polis arkadaşlarla okey oynadığımız için hepimize “görev dışı işlerle uğraşmak” maddesinden maaş kesimi cezası verildi. İptali mümkün müdür?

Cevabımız:
Değerli takipçimiz; hakkınızda tesis edilen maaş kesimi cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Disiplin cezasına ilişkin dosyanızı incelediğimizde; nöbet usulü görev yaptığınız esnada arkadaşlarınızın değişimi yapılarak istirahate ayrıldığınız, istirahat süresinde görevi devrederek istirahate ayrılan diğer polis memurlarıyla okey oynadığınız gerekçesiyle tutulan rapor sonucunda “Görevdeyken yetkili makamlar tarafından izin verilen durumlar haricinde, görev veya hizmetle ilgisi olmayan işlerle uğraşmak” maddesinden maaş kesimi cezası tesis edildiği görülmektedir.

Öncelikle bu disiplin cezası Usul yönünden hukuka aykırıdır. Şöyle ki; işlemi gerektiren fiil tarihi 01.12.2016’dir. Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkındaki Kanun’un yürürlüğe giriş tarihi ise 23.01.2017 tarihidir. Bu durumda iddia edilen fiil tarihinde yürürlükte olan Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nde ‘’ Görev sırasında, görev dışı işlerle uğraşmak ‘’ fiilinin yaptırımının Kınama Cezası olmasından dolayı lehe hükümlerin uygulanması ve fiil tarihinde yürürlükte olan tüzük hükümlerine göre Kınama Cezası ile tecziye edilmeniz gerekirken, bu çok önemli olan hususun göz ardı edilmesiyle işlendiği tarihte yürürlükte olmayan Kanun hükümlerine göre yargılanmanızda hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

‘’ Görev dışı işlerle uğraşmak ’’ Hükmü gereği maaş kesimi cezası verilmiş olup, verilen bu Ceza için; Kural olarak idari bir işlemin yargısal denetimi, tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmaktadır. ’’ Görev dışı işlerle uğraşmak ’’ suçundan dolayı işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan mevzuata göre yargısal denetimin yapılması gerekmekte ise de; Ceza Hukuku kökenli bir ilke olan, suç ve cezada lehe olan normun uygulanması kuralı İdare Hukuku yönünden de geçerlidir.

Bu durumda, her ne kadar işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan Kanun’da; konunun maaş kesimi cezası gerektirdiği kuralına yer verilmiş ise de; fiil tarihinde yürürlükte olan Tüzüğe göre ‘’ görev dışı işlerle uğraşmak’’ fiilinin karşılığı kınama cezasıdır.

Diğer yandan, her ne kadar belirtilen tarihte arkadaşlarınızla okey oynadığınız sabit ise de; bu etkinlik, kendi aranızda görev dağılımı yapıldıktan sonra, görevli personelin görevine dahil olması sağlanarak planlama yapılmasının akabinde, istirahat esnasında oynanan oyundan ibarettir.

Nitekim disiplin cezasının madde metninde ‘’görevdeyken görev dışı işlerle uğraşmak’’ unsuru mevcut olup, bahse konu zaman aralığında istirahat halinde olmanızdan dolayı bu fiilin “görev esnasında gerçekleştirilen bir etkinlik” olarak değerlendirilmesinde hukuken olanak bulunmamaktadır.

Diğer polis memurları tarafından beyan edilen ifadelerin de aynı doğrultuda olması, görev yerine yeterli sayıda personelin dahil edilmesinden sonra, sadece istirahate ayrılan polis memurlarının aralarında oynamış olduğu bu oyunun bahse konu madde kapsamında değerlendirilmesi; hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Kaldı ki söz konusu etkinlik sebebiyle hizmette aksama veya gecikme yaşandığı veya kamu zararı oluştuğu şeklinde dosyada bilgi ve belge bulunmaması hususlarının birlikte değerlendirilmesinde; işlemin hukuka aykırılığı açıktır.

Bilakis hizmetin aksamaması için personeller tarafından görev dağılımı yapılmış, görevi devralacak personelin göreve dahil olması sağlandıktan sonra sadece istirahat halindeki personeller tarafından bu oyunun oynandığı görülmektedir.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda hakkınızda tesis edilen maaş kesimi Cezasının İdare Mahkemesi tarafından İptali gerecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, rütbe terfi alamayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

GSM: 0552 559 4913
www.polismevzuat.com
[email protected]

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Yorum yapanlar sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

Sıradaki haber:

Alkollü Araç Kullandığı İçin Polis Memuruna Verilen Disiplin Cezası

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.