Görevde kayıtsızlık göstermek, görevi savsaklamaktan bekçiye verilen disiplin cezasının iptali. Amirlerini, üstlerini, aynı rütbedeki arkadaşlarını, astlarını veya diğer mesai arkadaşlarını haksız yere şikayet etmek cezası iptali. Amir ve üstlerini haksız şikayet etmek. İzin verilen haller dışında üniforma giymemek’ten polise verilen cezanın iptali. Göreve sivil gelmek. Genel müdürlük resen ilişik kesebilir mi? Polis ipka, durdurma ve atamanın ertelenmesi. Tercih dışı atamanın durdurulması davası. İstanbul zorunlu atamanın durdurulması. Bölge idare mahkemesi. Resmi göreve sivil gelen polise verilen disiplin cezasının iptalidir. Genel atamada mazeret atamaları sonuçları açıklanmadı mı? Mazeret ataması sonucu. Tercih dışı atamanın iptali için ne yapılmalıdır.
Genel müdürlük resen ilişik kesebilir mi? Polis ipka, durdurma ve atamanın ertelenmesi. Genel atamada mazeret atamaları sonuçları açıklanmadı mı? Mazeret ataması sonucu. Tercih dışı atamanın iptali için ne yapılmalıdır. Paem sınav sonuçlarına itiraz. Paem 8 kat kuralı ve Paem 4 kat kuralı nedir? Raporluyken il dışına çıkan memura ceza verilebilir mi? Amirin izni olmadan il sınırları dışına çıkmak. Polis, bekçi ve jandarmaya seçim görevi ücreti verilir mi? Polisin gih memurluğuna geçişi. Eş durumundan gihe geçiş. Gih memurluğuna geçiş. Mazeret ataması yapılmayan polis memurları atamalarının yapılması içi ne yapabilirler? Bekçiler kimden emir alır. Bekçinin amiri yoksa nasıl görev yapacak? Bekçilerin amiri kimdir? Emniyet ve Jandarma hiyerarşisine göre amirler bekçilerin amiri sayılır mı? Bekçiler üst araması ve araba içi araması yapamayacak. Performans puanına nasıl itiraz edilir? Geçici görev yazılan polise yol izni. Başka bir ile geçici görevlendirilen polise yol izni verilir mi? 10 yıl çalışan polis istifa ederse silahını alabilir mi? Meslekten ayrılan polis silah ruhsat harcını öder mi? Görevden uzaklaştırılan memur ne zaman göreve döner?