Hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak. Zorunlu hizmet süresi düşürülen ikinci bölge bir ilde tam görev yapan polisin fazladan yaptığı süre ne olacak? Eşi özel sektörde çalışan (eşi eczacı olan) polis memurunun eş durumu ataması yönünde mahkeme kararı. 2022 yılı 27. dönem pomem eğitim sonu sınavı sonuçları açıklandı. Emniyet genel müdürlüğünde khk ile yeni kamu görevinden çıkarmalar oldu. Görev sırasında kişilere karşı onur kırıcı söz söylemekten polis memuruna verilen cezanın iptali. Polislerin illere göre zorunlu hizmet süresi haritalı gösterim. Görev sırasında uyumak veya uyuklamak’tan çarşı ve mahalle bekçisine verilen cezanın iptali.
Zorunlu hizmet süresi düşürülen ikinci bölge bir ilde tam görev yapan polisin fazladan yaptığı süre ne olacak? Doktor raporu alan memurun maaşından kesinti yapılması. 1 yılda 7 günden fazla rapor alan memurun maaş kesintisi. Kurumlar arası geçişte şark yapma zorunluluğu var mı ? Memurun ev taşıma nakliye ücreti, yol harcırahından fazla olursa, kurumdan ekstra ödeme alabilir mi? Memur yıllık izinde doktor raporu – hastalık izni alırsa, ne zaman göreve başlar. Birinci bölgede çalışırken hizmet süresini doldurmadan atanan polis eski çalıştığı yere dönecek mi ? Polis mazeret atamalarına süre sınırlaması getirildi. Polis memurları nüfusa kayıtlı oldukları illere atanabilir mi? Polisler bütün hizmet bölgelerinde görev yapmak zorunda mı? Polis daha önce çalıştığı ile atanabilir mi ? Yüksek sicilli memur varken alt sicilli memur grup amirliği yapabilir mi ? Polis avukatın üstünü arayabilir mi ? Avukatın üst araması. Bekçiler haftada kaç saat çalışır ? Açığa alınan memura maaşından yapılan kesinti ne zaman ödenir Devlet memurları en az kaç gün yıllık izin kullanabilir ? 1 gün yıllık izin alınabilir mi ? 5 hizmet yılını dolduran memur aylıksız izin alırken mazeret belirtmek zorunda mıdır