a

Kurumlar arası geçişte şark yapma zorunluluğu var mı ?

Polis memuru kurumlar arası geçiş yapmak için şark hizmetini yapmak zorunda mıdır ?

Kurumlar arası geçişte şark yapma zorunluluğu var mı ?

Soru: Ben batıda görev yapan 7 yıllık polis memuruyum. Kurumlar arası geçiş ile başka bir kuruma geçmek istiyorum. Şark görevimi yapmadım. Kurumlar arası geçiş yapmak için ikinci bölge hizmetini yapmak gerekiyor mu? Şark hizmetini yapmamış olmak kurumlar arası geçişe engel mi?

Cevabımız: Değerli takipçimiz, kurumlar arası geçişte şark yapma zorunluluğu konusunda hukuken geçerli bir düzenleme bulunmadığından, kurumlar arası geçişte şark zorunluluğu yoktur. Dilerseniz konunun daha net anlaşılması için, bazı hukuki tanım ve gerekçeleri izah ettikten sonra “kurumlar arası geçişte şark yapma zorunluluğunun olup olmayacağı” nı açıklayalım.

Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşları, kamu adına yaptıkları eylem ve işlemleri kanunlar, yönetmelikler gibi mevzuatlar çerçevesinde yapmaktadırlar. Kanun ve yönetmelik gibi mevzuatlar Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılmaktadır. Bu tür mevzuatlar veya mevzuat hükümleri kurumlar tarafından çıkarılamaz. Ancak Kamu kurumları bu kanun ve yönetmeliklerde geçen maddelerin uygulanmasına dair genelgeler çıkarabilirler. Çıkarılan bu genelgeler, kanun ve yönetmelik maddelerinde geçen hükümlerle ilgili ve sınırlı olmak zorundadır.

İdare hukukunda “Genelge” şu şekilde tanımlanmaktadır; hiyerarşik amirlerin, özellikle bakanların, sahip oldukları hiyerarşi gücüne dayanarak astlarına, onların uygulamakla yükümlü oldukları kanun hükümlerinin yorumlanması ve uygulanması konusunda verdikleri emir ve talimatlardır.” Genelgeler yönetmeliklerden farklı olarak; genelgelere kanun ve yönetmeliklerde olmayan yeni bir kural koyulamaz, yeni ve farklı bir hüküm eklenemez. Genelgelerin amacı, mevcut kanun hükümlerini açıklamak, yorumlamak ve bunların nasıl uygulanacağını göstermektir.

Kurumlar arası geçiş konusuna gelecek olursak, bu konu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 74’te “Memurların Bir Kurumdan Diğerine Nakilleri” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu kanun maddesinde kurumlar arası geçiş konusunda polis memurlarına şark yapma zorunluluğu getirilmemiştir.

Polis memurlarının başka kuruma nakilleri konusunda 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu Ek 24. maddesinde ise şu hüküm vardır: “Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar.” Görüldüğü üzere polis memurlarının başka kurumlara nakilleri konusunda 3201 sayılı Etk ek 24 te 6 yıl çalışma şartı olmasına rağmen, şark yapma zorunluluğu şartı getirilmemiştir.

Peki Şark Yapma Zorunluluğu İddiası Nerden Çıktı ?
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kurumlar arası geçişlerde muvafakat vermek için 16/11/2005 tarih ve 194779 sayılı genelgesinde geçen “2. Bölgeye ataması yapılan veya 2. bölge görev süresini tamamlamayan teşkilat mensuplarının muvafakat işlemlerinin olumsuz değerlendirileceği” hükmüne istinaden, personellerin kurumlar arası geçiş taleplerini red etmektedir. Kurumlar arası geçişte şark yapma zorunluluğu bu genelgede geçmektedir.

Belirtilen Genelge Maddesinin Hukuken Geçerliliği Olmadığından, Kurumlar Arası Geçişte Şark Yapma Zorunluluğu Yoktur
Yukarıda da izah ettiğimiz gibi genelgeler kanun ve yönetmeliklerde var olan maddelerin yorumlanması ve uygulanması konusunda verilen emir ve talimatları içerir. Genelgeler ile kanunlarda ve yönetmeliklerde olmayan yeni maddeler eklenemez, mevcut maddeler daraltıp genişletemez. Kanun ve Yönetmeliklerde kurumlar arası geçiş konusunda ikinci bölge (şark yapma zorunluluğu) hakkında hiç bir düzenleme olmadığı için, egm genelgelerle bu konuda yeni bir hüküm getiremez.

Şark Yapma Zorunluluğu Olmadığına Dair Emsal Karar Var
Yukarıda yaptığımız izah ile ilgili olarak, egm’nin genelge ile yeni hükümler getiremeyeceği ve genelge ile hüküm getirmesinin hukuki geçerliliğinin olmadığı yönünde Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 09/02/2022 tarihli emsal kararı bulunmaktadır.

Emsal Karara Ulaşmak İçin Tıklayın
>>Polis’in kurumlar arası geçiş ile naklen başka kuruma atanmasına dair kazanılan davadır<<

Not: Disiplin cezası alan, Düşük performans notu verilen, Atamada sorun yaşayan, Rütbe terfi alamayan, Branştan çıkarılan, Pomemden elenen, Fazladan şark yapan, eş durumu ataması yapılmayan, Polis okullarından ilişiği kesilen veya Başka konularda idare ile sorun yaşayan bütün memur ve öğrenciler, sorunların çözümü ve detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.
GSM: 0552 559 4913

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Yorum yapanlar sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

Sıradaki haber:

Memurun ev taşıma nakliye ücreti, yol harcırahından fazla olursa, kurumdan ekstra ödeme alabilir mi?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.