a

Komiser Yardımcısının Kılık Kıyafet Kurallarına Aykırı Hareketinden Dolayı Ceza Alması

Komiser Yardımcısının Kılık Kıyafet Kurallarına Aykırı Hareketinden Dolayı Ceza Alması

Soru:
Şuan Komiser Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Olay Yeri İnceleme branşlı Polis memuruyken, Paem Komiser Yardımcılığı kursunu kazandım. Burada eğitim görmekteyken okul tarafından bize bir istihkak verilmediği için, meslekte giydiğim olay yeri inceleme amblemi olan montla eğitimlere katılmak durumunda kaldım. Hakkımda standart dışı üniforma giydiğim gerekçesiyle rapor tutuldu ve mont temini için Paem’e bir müracaatım olmadığı gerekçesiyle kınama cezası verildi. Zaten rapor tutulduktan sonra ücretini ödeyerek dışarıdan resmî mont aldım. Cezanın iptali için Yardımlarınızı bekliyorum…

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, Paem Komiser Yardımcılığı kursunda eğitim görmekteyken, hakkınızda tesis edilen Kınama Cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Disiplin cezasına ilişkin dosyanızı incelediğimizde; Olay Yeri İnceleme branşlı Polis memuru olarak görev yapmaktayken, açılan Komiser Yardımcılığı sınavını kazanarak Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kayıt yaptırdığınız, burada eğitim esnasında giymiş olduğunuz montun üzerinde “olay yeri inceleme “ armasının bulunmasından bahisle hakkınızda soruşturma açıldığı ve mont temini için idareye başvurmadığınız gerekçesiyle “Kılık ve kıyafet ile ilgili olarak mevzuatta belirlenmiş kurallara uymamak.” Maddesinden Kınama Cezasının tesis edildiği görülmektedir.

Her ne kadar; eğitim esnasında “olay yeri inceleme” arması bulunan mont giydiğiniz sabit ise de; eğitim görmüş olduğunuz Paem Müdürlüğü’nce, öncesinde şahsınıza bir istihkak verilmediğinden dolayı, bu olayda şahsınızın kusurunun olduğundan söz edilemez.

İstihkak verilmesi konusunda, “personelden başvuru şartı aranmadan “ üniformanın temin edilmesini sağlamak ile yükümlü olan merci; Paem Müdürlüğüdür. Dolayısıyla bu konudaki kusur; idareye istihkak talebinde bulunmadığınız için şahsınızda olmayıp, bilakis kusur; üniforma tesliminde sorumlu olan idarenindir.

Nitekim Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği’nin Üniformalı göreve atananlar ve ihtiyaçların bildirilmesi başlıklı 8.maddesinde; (1) Genel Müdürlük merkez teşkilatında ve illerde sivil çalıştırılması Bakanlık Makamınca uygun görülen personelden üniformalı göreve atananlara, atandıkları tarihte sivil elbise istihkakı almış olsalar bile, o yıl içinde ayrıca resmi kıyafet ile teçhizatı verilir.
(2) Merkez ve taşra teşkilatında görevli resmi ve sivil personel mevcudu ile yıllık giyim kuşam ihtiyaçları, taşra teşkilatı ile merkez birimlerince, yıl içerisinde Genel Müdürlük İkmal ve Bakım Daire Başkanlığına bildirilir. Hükmü amirdir.

Bu durumda; söz konusu yönetmelik uyarınca ‘’kuruma istihkak başvurusu yapmadığınızdan’’ dolayı kusurlu sayılmanıza dair görüşte hukuki isabet bulunmamaktadır.

İlgili Yönetmelikte; istihkak konusundaki bildirimlerin, personel tarafından değil, bizzat kurum tarafından yapılması gerekeceği açıkça belirtilmiştir.

Kendi imkanlarınızla ücretini ödemek kaydıyla dışarıdan mont almış olmanıza dair eylemde; hizmet ve sorumluluğunuzun gereğine göre hareket ettiğiniz açık olup, bu durum iddia edilenin aksine disiplinli, düzenli ve uyum içinde hareket etmeye çalıştığınızı göstermektedir.

Nitekim istihkak verilmemesi ile birlikte bu koşullarda nasıl giyinmeniz gerektiği veya kursa katılmadan önce görev yaptığınız yere ait olan üniformanın giyilmesi konusunda ne derece yasaklama yapıldığının sözlü veya yazılı olarak bildirilmediği görülmektedir. Bu durumda bilgilendirme yapılmayan bir konunun bilindiği varsayılarak eksik incelemeye dayalı tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Disiplin cezasına gerekçe olan fiil tarihinde kışlık uygulamaya geçilmesinden ve havanın soğuk olmasından dolayı sağlık bütünlüğünüzün bozulmaması amacıyla ‘’idarece temin edilmeksizin’’ eğitim esnasında söz konusu armalı montu giymiş olmanıza dair eyleminizde disiplin bozucu bir unsur bulunmamaktadır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda, şahsınız hakkında tesis edilen Kınama Cezasının İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, rütbe terfi alamayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

GSM: 0552 559 4913
www.polismevzuat.com
[email protected]

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Yorum yapanlar sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

Sıradaki haber:

Askerliğe elverişli olmadığının Tespit Edilmesi ile Memuriyetten İlişiğin Kesilmesi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.