a
  • Polis Mevzuat
  • Haberler
  • Sağlık sebebiyle meslekten ilişiği kesilenlerin gih sınıfına atanabilmelerine dair usul ve esaslar

Sağlık sebebiyle meslekten ilişiği kesilenlerin gih sınıfına atanabilmelerine dair usul ve esaslar

Sağlık nedeniyle ilişiği kesilip dava yoluyla geri dönüp mesleğe başlayan ve meslekteyken ilişiği kesilenlerin gih sınıfına atanabilmelerine dair usul ve esaslar.

Sağlık sebebiyle meslekten ilişiği kesilenlerin gih sınıfına atanabilmelerine dair usul ve esaslar

EHS’DEN SAĞLIK SEBEBİYLE YARGI KARARI GEREĞİNCE İLİŞİĞİ KESİLENLERİN GİH SINIFINA ATANABİLMELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına girişte aranan sağlık şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle eğitim ve öğretim kurumlarından ilişiği kesilenlerden, yargı kararına istinaden eğitim ve öğretime devam ederek mezun olan ve polis memuru veya polis amiri rütbesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanan ancak bilahare sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince Devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanların başvurmaları halinde Emniyet Genel Müdürlüğündeki Genel İdare Hizmetleri Sınıfında durumlarına uygun unvana atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, sağlık şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarından ilişiği kesilenlerden, yargı kararına istinaden eğitim ve öğretimine devam ederek mezun olan ve polis memuru veya polis amiri rütbesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanan ancak bilahare sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince Devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanlardan Emniyet Genel Müdürlüğündeki Genel İdare Hizmetleri Sınıfına atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 30/11/2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7422 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa eklenen Geçici 31 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

  1. Atama: Devlet memurluğuna yeniden atanacakların açıktan atama işlemini,
  2. Başkan: Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanını,
  3. Başkanlık: Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığını,
  4. Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,
  5. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması: 7/4/2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını,  
  6. Sağlık Komisyonu: Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı Sağlık Komisyonunu,
  7. Sağlık Yönetmeliği: 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini,

ifade eder.

          Temel ilkeler

          MADDE 5- (1) Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına girişte aranan sağlık şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle eğitim ve öğretim kurumlarından ilişiği kesilenlerden, yargı kararına istinaden eğitim ve öğretime devam ederek mezun olan ve polis memuru veya polis amiri rütbesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanan ancak bilahare sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince Devlet memurluğundan ilişiği kesilenlerden Genel İdare Hizmetleri Sınıfında durumlarına uygun unvanlara atanmak isteyenlerin 7422 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde başvuruda bulunmaları gerekir.

          (2) Bu kapsamda yapılacak olan atamalarda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartlar ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılacak atamalar için belirlenmiş olan sağlık şartlarına uygunluk aranır.

Başvuruların alınması

MADDE 6- (1) Atanma talebinde bulunan kişilerin İl Emniyet Müdürlüklerine sadece dilekçe ile yazılı olarak başvurmaları gerekir. İl Emniyet Müdürlüklerince alınan başvurular Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığına gönderilir.

(2) Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığına yapılan başvurular da değerlendirmeye alınacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 7- (1) Başvurular Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığı tarafından 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun Geçici 31 inci maddesi kapsamında incelenir.

(2) Personel Başkanlığı tarafından yapılacak değerlendirmede gerekli şartları taşıdığına karar verilenler hakkında Sağlık Kurulu Raporu (Giriş Raporu) aldırma işlemi ile aynı zamanda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri de başlatılır.

(3) Personel Başkanlığı tarafından gerekli şartları taşıdığı tespit edilen kişilere Sağlık Yönetmeliğinde belirlenmiş olan usul ve esaslara uygun şekilde Sağlık Kurulu Raporu (Giriş Raporu) aldırılır. Kişiler hakkında aldırılacak yeni sağlık kurulu raporu Sağlık Komisyonuna gönderilir. Sağlık Komisyonu tarafından Sağlık Yönetmeliği hükümleri kapsamında Genel İdare Hizmetleri sınıfına atanmak için gerekli sağlık şartları yönünden değerlendirme yapılarak karar verilir.

Atama

MADDE 8- (1) Gerekli şartları taşıdığı değerlendirilenlerin Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerindeki Genel İdare Hizmetleri Sınıfında durumlarına uygun unvanlara atanmaları Emniyet Genel Müdürünün onayı ile yapılır.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10-  (1) Bu Usul ve Esasların hükümlerini Emniyet Genel Müdürü yürütür.

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Yorum yapanlar sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

Sıradaki haber:

Pomem fiziki yeterlilik parkuru talimatı açıklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.