a

Görevi Kötüye Kullanmak ( Meslekten Çıkarma)

Soru:
Polis mevzuat başarılarınızın devamını diliyorum. Mağdur olduğum bir konuda sizlerden destek bekliyorum. Geçen sene görevi kötüye kullanmaktan dolayı 8 ay ceza aldım ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildi. İdari olarak da Meslekten Çıkarma Cezası aldım. Mesleğe dönebilir miyim?

Cevabımız:
Sayın takipçimiz, öncelikle verilen İhraç Cezası için geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Hakkınızda Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 8/7 maddesi gereği “Yetkisini veya nüfusunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla veya kin veya dostluk nedeniyle kötüye kullanmak” fiilinden Meslekten Çıkarma Cezası verilmiş olup tesis edilen bu ceza hukuka aykırıdır ve İdare Mahkemesi tarafından iptali gerekecektir. Cezanın iptal edilmesini sağlayacak olan birkaç hukuki sakatlık konusunu açıklayalım.

Şöyle ki: HAGB kararı kesinleşmiş
bir mahkumiyet kararı olmadığından dolayı “Görevi Kötüye Kullanma” suçunu işlediğinizden bahisle, tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun “Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması” başlıklı 231. maddesine 6.12.2006 tarih ve 5560 sayılı Yasa ile eklenen ve 23.1.2008 tarih ve 5728 sayılı Yasa ile değişik 5. fıkrada ” Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir ”…

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder. düzenlemesi yer almıştır.

Hakkkınızda, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedilmesi karşısında, hükmün sizin hakkınızda hukuki sonuç doğurmayacağının da anılan maddede açıkça belirtilmiş olması nedeniyle, memuriyetinize engel bir mahkumiyet hükmünün bulunduğundan söz etme olanağı kalmamıştır. Konuyla alakalı Danıştay 10. Dairesi 2007/2534 Esas, 2008/4502 Karar numaralı kararı da bu tespitimizle aynı doğrultudadır.

Diğer yandan “Görevi Kötüye Kullanma Suçu” aynı zamanda, Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesinde düzenlenmiştir. İşlendiği iddia edilen suçun oluşup olmadığı, ancak ceza mahkemesince verilen kesinleşmiş bir karar ile belirlenebilir.

Nitekim, hakkınızda verilmiş kesinleşen bir karar bulunmamaktadır. HAGB kararı kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmadığından dolayı “Görevi Kötüye Kullanma” suçunu işlediğinizden bahisle, Mestekten Çıkarma gibi ağır bir ceza verilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Bu konuyla alakalı DANIŞTAY İdari Dava Daireleri Kurulu, Esas No : 2010/1313 Karar No : 2011/250 sayılı kararı da bu görüşümüzü desteklemektedir.

D.İ.D.K kararında ; Bu bağlamda, hırsızlık suçunu işlediğinden bahisle Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 8. Maddesinin 6. fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılan davacı hakkında anılan suçu işlediğine dair adli yargıda kesinleşmiş bir kararın bulunmadığından davacı hakkında verilen disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında hüküm tesis etmiştir.

Bu suçu işlediğinizden bahisle Meslekten Çıkarma Cezası verilmesinde hukuka uyarlık bulunmamakta olup ilgili cezanın iptali gerekir.

Disiplin cezası alan diğer tüm arkadaşlar, bizlere mesaj atmanız durumunda avukatlarımız tarafından İptal davaları açılacaktır.

GSM: 0552 559 4913
www.polismevzuat.com
[email protected]

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Yorum yapanlar sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

Tüm Yorumlar (1)
  • Selman Tunçer
    7 sene önce
    0 0

    Yukarıda anlatmaya çalıştığınız hukuken uygulanması gereken kurallar kesinlikle ne idare mahkemelerinde ne de Danıştay da göz önüne alınmamaktadır. Hele hele HAGB almanız görevli hakim ve kurulları kesinlikle bağlamamakta ve işlediği iddia olunan suç disiplin kurullarından nasıl onay alırsa bu mahkemelerden de aynen onaylanıp öyle geçmektedir. Bunlatın aynısını ben yaşadım ve halen de hukuki mücadelem devam etmektedir. Eski 12. Daire başkanı bu HAGB için keşke mahkemeden böyle bir karar almasaydın bu durum hiç iyi olmamış diye söylemişti ve karar da onun söylediği şekilde red olarak çıkmış ve davayı ben kaybetmiştim. Sevgili arkadaşlar Mahkemeden HAGB aldıysanız Danıştay için hiçbir değeri yok suçu işlemiş gibi değerlendiriliyorsunuz ve aldığınız cezada onanıyor . Keşke yasalar ve kanunlar kitaplarda yazılı olduğu şeklinde uygulansa…Sizlere iyi çalışmalar dilerim

Sıradaki haber:

Devlet Memuruna Yasaklanan Diğer Kazanç Getirici Faaliyet (İhraç)

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.