a

Alınan İstirahat Raporları Nedeniyle 34. Maddeden Tayin Çıkartılması

Alınan İstirahat Raporları Nedeniyle 34. Maddeden Tayin Çıkartılması
Soru:
Sayın sayfa yöneticileri polis memuru olarak görev yapıyorum. Yıl içinde rahatsızlığımdan dolayı şahsıma pek çok istirahat raporu verildi. Daha sonra idare bu raporların hepsini usul ve fenne sevk etti. İlgili raporların hepsine hastaneden usul ve fenne uygundur diye karar geldi. Yani keyfi aldığım bir rapor yok gerçekten rahatsızdım. Atama yönetmenliğinin 34. Maddesi gereği sık sık rapor aldığı ve mevcut görev yerinde görev yapma niteliğini kaybettiğinden denilerek atamam başka bir şehre yapıldı. Hiçbir cezam veya soruşturmam yok, taltif ve başarı belgelerim var. Bu atama işleminin iptalini istiyorum yardımcı olur musunuz?
 
Cevabımız:
Değerli takipçimiz, rahatsızlığınızdan dolayı şahsınıza verilen doktor raporlarının fazla olması gerekçe gösterilerek başka bir şehre yapılan naklen atama işlemi hukuka aykırı olup, ilgili atama işleminin İdare Mahkemesi tarafından iptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.
 
 
Naklen atama işlemin dayanağı olan yönetmeliğin 34.maddesinde ‘’ kendisinin ve-veya aile fertlerinin tutum, davranış, ve fiilleri nedeniyle bulunduğu yerde görev yapma niteliğini kaybettiği değerlendirilen personelin yer değişikliği teklif edilebilir. ‘’ hükümleri amirdir. Dolayısıyla bu maddeden dolayı personelin başka bir ile naklen atanması için mevcut görev yerinde görev yapma niteliğinin kaybedilmiş olması gerekmektedir. Şahsınız hakkında düzenlenen istirahat raporlarının fazla olması sebebiyle tesis edilen naklen atama işlemi hukuka aykırıdır.
 
Rahatsız olmanızdan bahisle size verilen istirahat raporlarının gerçekliği konusunda tereddüt olduğu düşünülmüş, idarece bu raporların usul ve fen yönünden incelenmesi için Hastaneye sevk edildiğiniz ve verilen istirahat raporlarının tamamı için usul ve fenne uygun olduğu kararı verildiği görülmektedir.
 
İlgili yönetmelik uyarınca verilen raporların hepsine usul ve fenne uygundur kararı verildiği için keyfi olarak rapor aldığınızdan bahsedilemez.
 
Anayasamızın 128. Maddesinde ‘’ Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. ‘’ hükmü amirdir. Herhangi bir kanunda; ” çok sayıda istirahat raporu verilen personel hakkında naklen atanma işlemi uygulanır ” şeklinde bir talimat geçmemektedir. Size verilen istirahat raporları, mevcut görev yerinde görev yapma niteliğini kaybetmiş olmanız şeklinde nitelendirilemez. Hukuk güvenliği ilkesi bir toplumda bireylerin bağlı oldukları hukuk kurallarını önceden bilmeleri, davranış ve tutumlarını bu kurala göre güvenle düzene sokabilmeleri, başka bir ifadeyle ilgililerin hukuki durumun süreceğine olan inancı dolayısıyla hayal kırıklığına uğratılmaması anlamına gelir. Dolayısıyla hukuki güvenlik ilkesi, Hukuk Devletinin olmazsa olmaz koşuludur.
 
İdare’nin yasal bir yetkisini keyfi kullanamayacağı açıktır; yerleşmiş içtihatlar da “İdare tarafından yapılan atanmalarda, idarenin takdir yetkisinin sınırsız olmadığı, bu yetkinin objektif nedenlerle, kamu yararına uygun kullanılması gerektiği” istikrar kazanmıştır.
Anılan madde ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye tanınan takdir yetkisi mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı amacı ve hizmet gereği ilkeleriyle sınırlı olduğu ve takdir yetkisine dayalı olarak tesis edilen işlemlerin hukuken geçerli sebeplere dayanması gerekmektedir.
 
Bu şartlar altında; sicilinde ve mesleki geçmişinde hiçbir olumsuz kayıt olmayan, taltif ve takdir gören şahsınız hakkında düzenlenen atama işlemi hukuka aykırıdır.
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 109’uncu maddesinde her bir devlet memuru için özlük dosyası tutulacağı belirtilmiş ve özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgelerin konulacağı, memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde veya ATANMALARI’nda hizmet gerekleri yanında özlük dosyalarının göz önünde bulundurulacağı hükme bağlanmıştır. Tesis edilen atama işleminde özlük dosyanızdaki bilgilerin dikkate alınmadığı da açıktır.
Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda istirahat raporlarınızın fazla olması sebebiyle başka bir şehre atanmanız hukuka aykırı olup ilgili atama işleminin İdare Mahkemesince iptal edilmesi gerekecektir.
 
Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm arkadaşlar, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için, İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.
GSM: 0552 559 4913
www.polismevzuat.com

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Yorum yapanlar sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

Sıradaki haber:

Husumetli Olunan Amirin Polis Memuruna Verdiği Disiplin Cezası

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.