a

Facebook Yorumuna Verilen Disiplin Cezası

Facebook Yorumuna Verilen Disiplin Cezası
Soru:
Sayfanızı uzun süredir takip ediyorum. Almış olduğum disiplin cezasının İptali için İdare Mahkemesine dava açarken sizden destek almadığıma pişman oldum. Konu şöyle; Benim ismimle açılan Facebook hesabından yapılan bir yorumun bana ait olduğu iddiasıyla, amirleri eleştirmekten 2016 yılında 24 Ay Kıdem Durdurma Cezası verilmişti. Yazılan yorumda 12-12 çalışma sisteminden şikayet ediliyordu ama kesinlikle hakaret yoktu. Bu hesabın ve yorumun bana ait olmadığını ifademde belirtmeme rağmen bu ceza tarafıma verildi. İdare Mahkemesine açmış olduğum iptal davası neticesinde “yorumun sana ait olmadığını iddia etmişsin ama savcılığa suç duyurusunda bulunmamışsın” gerekçesiyle Davanın reddine kararı verildi. Bir üst mahkemeye itiraz edeceğim, sizden hukuki destek bekliyorum.

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, size ait olduğu iddia edilen Facebook hesabından yapılan bir yorum sonucu verilen disiplin cezasının iptali için açılan davada, İdare Mahkemesince “Davanın Reddine” yolunda verilen karar hukuka aykırı olup, Red kararının İstinaf aşamasında Bölge İdare Mahkemesince bozulması gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Facebook hesabından yapılan bir yorumun size ait olduğu iddiasıyla, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 7/D-3 maddesi gereğince ‘’Görev içinde ya da dışında amir ve üstlerinin eylem ya da işlemlerini eleştirici nitelikte söz söylemek ya da yazı yazmak’’ fiili kapsamında 24 AY UZUN SÜRELİ DURDURMA CEZASI ile tecziye edildiğiniz, bu Facebook hesabının size ait olmadığı gerekçesiyle İdare Mahkemesine açmış olduğunuz iptal davasında, yorumun size ait olmadığı iddiasının gerçekliği ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmamanız karşısında, yorumun sizin tarafınızdan yapıldığı kabul edilerek İdare Mahkemesince Davanın Reddine kararı verildiği görülmektedir.

Söz konusu hesabın size ait olmadığı iddiasına karşın davacı tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmamış olması gerekçesiyle her ne kadar davanın reddine karar verilmiş olsa da; size ait olduğu iddia edilen Facebook hesabından yapılan yorumda herhangi bir suç unsuru bulunmamaktadır. Suç unsuru bulunmayan bir paylaşım sebebiyle suç duyurusunda bulunmamış olmanız hayatın olağan akışına uygundur. İçerisinde suç unsuru barındırmayan bir yorum sonucunda, ilgili sosyal medya hesabı için şahsınız tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmadığı gerekçesiyle bu Facebook hesabının size ait olduğu iddiası kabul edilemez.

Nitekim bu hesabın size ait olduğuna dair hiçbir tespitin dosyaya sunulamadığı da görülmektedir. Bu durumda “Şüpheden Sanık Yararlanır” ilkesinin disiplin hukukunda da geçerli olması sebebiyle Davanın Reddi yolundaki karar hukuka aykırıdır.

Diğer yandan verilen disiplin cezası için; Kural olarak idari bir işlemin yargısal denetimi, tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmaktadır. ‘’Görev içinde ya da dışında amir ve üstlerinin eylem ya da işlemlerini eleştirici nitelikte söz söylemek ya da yazı yazmak’’ suçundan dolayı disiplin cezasının tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan mevzuata göre yargısal denetimin yapılması gerekmekte ise de; Ceza Hukuku kökenli bir ilke olan, suç ve cezada lehe olan normun uygulanması kuralı İdare Hukuku yönünden de geçerlidir.

Bu durumda, her ne kadar disiplin cezasının tesis edildiği tarihte yürürlükte olan Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünde bu fiilin 24 ay uzun süreli durdurma cezasını gerektirdiği kuralına yer verilmiş ise de; işlemin tesis edildiği tarihten sonra yürürlüğe giren 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de ‘’Görev içinde ya da dışında amir ve üstlerinin eylem ya da işlemlerini eleştirici nitelikte söz söylemek ya da yazı yazmak’’ fiilinin yaptırımı 6 ay kısa süreli durdurma cezası olarak yeniden düzenlenmiştir.

Dolayısıyla lehe olan bu durum sonucunda; hakkınızda tesis edilmiş olan 24 ay uzun süreli durdurma cezası hukuka aykırı bir hale gelmiştir.

Türk Ceza Kanunu’nun 7. maddesinin ikinci fıkrasında, suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunun hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun hükmünün uygulanacağı ve bu şekilde belirlenen cezanın infaz edileceği ortaya konulmuştur. Yeni düzenleme ışığında, müvekkil aleyhine uygulama yapılamamakla birlikte, müvekkil lehine olan hüküm mutlaka tatbik edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren ceza normları farklı ise ilgilinin lehine olan kanun uygulanacak ve infaz olunacaktır. Bu hususta tartışma olmamalıdır.

1982 Anayasası’nın bu hükümlerle ilgili 38. maddesinin gerekçesinde ve Türk Ceza Kanunu’nun 7. maddesinin gerekçesinde, fail hakkında lehe olan kanunun uygulanacağı kuralı açık bir şekilde ifade edilmiştir. Dolayısıyla, Ceza Hukukunda suçun işlendiği tarih itibariyle yürürlükte olan ile sonradan yürürlüğe giren kanunlar arasında fark bulunması halinde, failin aleyhine uygulama reddedilmiş, geçmişe yönelik olarak aleyhe uygulama yasağı getirilmiş ve en önemlisi tatbik tarihi göz önüne alınmak suretiyle en lehe olan kanun hükmünün uygulanacağı belirtilmiş ve bu bakımdan devam eden dava ile kesinleşmiş hükümler arasında fark gözetilmemiş ve açık bir şekilde Ceza Kanununun 7. maddesinin ikinci fıkrasının son kısmında, “… failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.” ifadesine yer verilerek, cezanın infazı aşamasında bile “lehe olan kanun tatbiki” prensibinden vazgeçilemeyeceğine işaret edilmiştir .

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda; disiplin cezasının İptali için açılan davada İdare Mahkemesince Davanın Reddine yolunda verilen karar hukuka aykırı olup, bu kararın Bölge İdare Mahkemesi tarafından bozulması gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

GSM: 0552 559 4913
www.polismevzuat.com
polismevzuat@hotmail.com

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Yorum yapanlar sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

Sıradaki haber:

Alkollü Şahsın İfadesi Alınmadığı İçin Verilen Ceza

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.