a

5 hizmet yılını dolduran memur aylıksız izin alırken mazeret belirtmek zorunda mıdır

Polis memurunun aylıksız izne ayrılması. Aylıksız izne ayrılırken mazeret belirtilmesi zorunlu mudur?

5 hizmet yılını dolduran memur aylıksız izin alırken mazeret belirtmek zorunda mıdır

Soru: Yaklaşık 7 yıllık memurum. Özel bazı nedenlerden dolayı aylıksız izne ayrılmak istedim ancak amirimiz geçerli bir mazeretin yoksa veremeyiz dedi. Devlet memuru olarak aylıksız izne ayrılmanın şartları nelerdir. Aylıksız izne ayrılmak için mazeret belirtmek zorunda mıyım?

Cevabımız: Değerli takipçimiz, memurun aylıksız izin konusu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 108’de düzenlenmiştir. İlgili 108. Maddenin A, B, C, D ve E bentlerinde, hangi durum ve şartlarda ne kadar izin verileceği yazılmaktadır. İzne dair bentleri inceleyerek sorunuza net cevap vermiş olacağız.

Dmk madde 108: A) “Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine on sekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.” hükmünce, Hastalık ve Refakat iznini düzenleyen 105. maddenin son fıkrası “Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.” gereği sağlık kurulu raporuyla belgelendirilme şartıyla memura on sekiz aya kadar aylıksız izin verileceği düzenlenmiştir.

Dmk madde 108: B)Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.” hükmünce kendisi doğum yapan ve eşi doğum yapan memura yirmi dört aya kadar aylıksız izin verileceği düzenlenmiştir.

Dmk madde 108: C)Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması hâlinde bu iznin bitiminden itibaren, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmi dört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.” hükmünce 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinme mazereti nedeniyle memura yirmi dört aya kadar aylıksız izin verileceği düzenlenmiştir.

Dmk madde 108: D) “Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.” hükmünce yurt içi veya yurt dışı eğitim nedeniyle öğrenim süresi içinde aylıksız izin verileceği düzenlenmiştir.

Dmk madde 108 E) “Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, (…) olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.” hükmünce 5 hizmet yılını tamamlamış memura isteği üzerine iki defa kullanılmak üzere toplam 1 yıla kadar aylıksız izin verileceği düzenlenmiştir.

Sorunuzun konusu olan kısım tam olarak E bendindeki aylıksız izin konusudur. İlk bentlerde aylıksız izne ayrılmak için eşin doğum yapması, çocuk evlat edinme, hastalık durumları gibi bazı mazeretler ve şartların sağlanması gerektiği, bu mazeretlere istinaden aylıksız iznin verileceği açıklanmaktadır. Sorunuzu ilgilendiren E bendinde ise hiçbir mazeret aranmadan sadece 5 hizmet yılını doldurmanız ve talep etmiş olmanız gerektiği beyan edilmekte olup, başkaca şart aranmamaktadır. Dolayısıyla hiçbir mazeretiniz olmadan dmk madde 108 E bendi gereği 5 hizmet yılını doldurduysanız toplamda 1 yıl aylıksız izne ayrılabilirsiniz. Şahsınızdan mazeret talep edilmesi hukuka aykırıdır.

Aynı maddenin F bendindeki “Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.” hükmü, E bendindeki aylıksız izin konusuna değil; A, B, C ve D bentlerindeki mazerete dayalı (doğum yapma, çocuk evlat edinme, eğitim, sağlık mazereti) alınan aylıksız izinlere bakıyor. Zira sizin aylıksız izin talep ettiğiniz E bendinde hiçbir mazeretten bahsedilmiyor, A, B, C ve D bentlerinde mazeretlerden bahsedilmektedir. E bendi gereği aylıksız izne ayrılmak için iki şart vardır 1- 5 hizmet yılını doldurmuş olmak ve 2- aylıksız izin talep etmiş olmanız.

Sonuç olarak; 657 Sayılı DMK madde 108 E bendi gereği izin talep eden memurlar, 5 hizmet yılını doldurmaları ve resmi olarak talep etmeleri durumunda 2 defa olmak üzere toplamda 12 aya kadar aylıksız izne ayrılabilir. Özellikle bir mazeret belirtme zorunluluğu yoktur kanaatindeyiz.

Not: Disiplin cezası alan, Atamada sorun yaşayan, Rütbe terfi alamayan, Branştan çıkarılan, Pomemden elenen, Fazladan şark yapan, eş durumu ataması yapılmayan, Polis okullarından ilişiği kesilen veya Başka konularda idare ile sorun yaşayan bütün memurlar ve öğrenciler, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için iletişime geçebilirsiniz.
GSM: 0552 559 4913

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Yorum yapanlar sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

Tüm Yorumlar (1)
  • Mehmet Duran
    2 sene önce
    0 0

    E bendine göre izine ayrılmış bir memur bu izin süresi içerisinde başka.bir sigortalı işe girebilir mi? Girmesi halinde kıdem durdurma cezası verilir diye okudum. Yani ise giriş engel değil ama memuriyet kıdem cezası veriliyor diye anladım doğru mudur? Eğer öyleyse iş veren tarafa bir yaptırımı olur mu?

Sıradaki haber:

Polis resmi olarak görev yaparken sivil vatandaş polisten kimliğini göstermesini isterse ne yapılır.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.